Display

LFS Manual
Version från den 14 februari 2007 kl. 20.28 av filur (diskussion | bidrag) (link to lang br ends up in article)
(skillnad) ← Äldre version | visa nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till navigeringHoppa till sök

För att nå framgång i Live for Speed behöver du bekanta dig med de olika cockpitinstrumenten och den diverse information som visas på skärmen. De olika mätarna kan justeras i utseende via spelets inställningar. Du kan även dölja viss information genom att trycka på [Shift]-F

Skärm

Karta: på kartan ser du din och dina motståndares positioner, objekt på kartan markeras med olika färger beroende på dess situation.

 • Grön triangel markerar din egen bil.
 • Gul triangel markerar en framförvarande motståndare.
 • Orange triangel markerar en motståndare bakom dig.
 • Ljusblå triangel markerar en framförvarande AI-motståndare.
 • Mörkblå triangel markerar en AI-motståndare bakom dig.

Skärmuppdateringsfrekvens:
Du kan välja att visa antalet uppritade bilder per sekund, spelupplevelse hänger mycket på en relativt hög uppdateringsfrekvens, har du väldigt lågt antal bilder per sekund bör du prova att sänka spelets grafikinställningar en smula.

Position:
Din position visas i skärmens övre högra hörn.

Varv:
Om du deltar i ett race som utspelas under ett visst antal varv visas ditt aktuella varv i formatet: varv / totalt antal varv, t.ex 2/5. Kör du ett tidsbaserat race visas endast ditt aktuella varv.

Total:
Total förlupen tid sedan aktuellt race startades.

Qualify:
Visas vid kvalificering, tiden räknas neråt mot kvalsessionens slut.

Best:
Ditt snabbaste varv denna session.

Lap:
Din aktuella varvtid.

Split:
Din senaste tagna mellantid.

Pedalstaplar:

 • Grön stapel markerar gas.
 • Röd stapel markerar broms.
 • Blå stapel markerar koppling.
 • Grå stapel markerar handbroms.

Du kan se när staplarna når sitt maxvärde genom att observera en vit linje i stapelns topp, detta är en bra indikator på att dina pedaler fungerar korrekt (att de verkligen ger max gas / broms).

Styrning:
I en extern vy kan du välja att visa styrning som en prick på en kurvad linje.

Cockpit

Varvtal:
Den vänstra mätaren anger motorns varvtal, här kan du även se en röd lampa tändas när motorn nått ideellt antal varv för upp- eller nerväxling. Vill du inte se denna lampa kan du stänga av den via spelets inställningar.

Växel:
Aktuell växel visas på instrumentbrädan.

Hastighetsmätare:
Din hastighet i mph (miles per hour) eller km/h. Du kan välja mellan analog och digital hastighetsmätare.

Turbotryck:
I bilar med turboladdad motor visas en mätare för aktuellt tryck, när trycket sjunker har motorn mindre kraft.

Vatten- och oljetemperatur:
Ej implementerat ännu.

Bränslenivå:
Aktuell mängd bränsle i tanken.

Klocka:
Vissa bilar har en klocka, denna visar aktuell tid enligt inställning i operativsystemet.

FPS:
Vissa bilar har en mätare som anger aktuellt antar bilder per sekund, detta är mest för att fylla tomt utrymme.

Blinkers:
En orange lampa indikerar blinkers och varningsljus.

Handbrake:
En röd lampa tänds då handbromsen är aktiverad.

Motorbegränsare för depå, Pit Limiter:
Vissa bilar har en motorbegränsare för hastighetsbegränsningen i depån, då denna är aktiv indikeras det med en grön lampa på instrumentbrädan.

Antisladdsystem:
I bilar med antisladdsystem visar systemet aktivitet med en snabbt blinkade blå lampa, om antisladdsystemet är avslaget är den blåa lampan alltid tänd.

Ytterligare skärminformation

F9, F10, F11 och F12

Knapparna [F9], [F10], [F11] och [F12] växlar visning av följande displayer:

F9: Däcktemperatur och slitage

Däckslitage och temperatur

Diagrammet består av sex element: tre kontaktytor, sidväggar och lufttemperatur. Varje element visar en färgskala enligt följande format:

 • Svart - Mörkblå: kallt, även punktering.
 • Grön: idealtemperatur
 • Röd: överhettat

Siffrorna ovanför temperaturelementen beskriver den exakta temperaturen hos den sidan av däckets yta, vänster, mitt och höger. Tänk på att däckets yta visas enligt vilken del av däcket som just nu befinner sig vid avläsaren, om ditt däck har skadats eller du har sk. flat spots ses detta som blinkande röda områden då däcket snurrar.

Överst vid varje däck ses en uppsättning gråa staplar, dessa visar aktuellt tryck mellan däcket och ytan du kör på. Dessa staplar är användbara för att se hur mycket camber (lutning) hjulen har vid en viss punkt, de flesta bilar visar förändringar i camber på grund av viktförskjutning vid hård kurvtagning, däcken ger dock mer grepp ju större kontaktytan är så via denna display kan du notera om du t.ex behöver justera din setup för kritiska kurvor.

Sist men inte minst visas stundtals en brun stapel inuti varje däck, denna stapel indikerar aktuell mängd smuts, grus och sand på däcket. Ett smutsigt däck har dramatiskt reducerad mängd grepp, ta det försiktigt tills den mesta smuts lossnat.

F10: Skador på hjulupphängning

Hjulupphängning

Denna display visar skador på hjulupphängningen. En orange stapel indikerar skada på olika delar av hjulupphängningen, en röd stapel indikerar en fullständigt förstörd komponent.

UPR:
Indikerar skada på det övre staget.

LWR:
Indikerar skada på det undre staget.

TOE:
Anger förändrad / skadad hjulinställning. Stapeln ritas åt det håll hjulet nu pekar åt.

Spring/Damper:
Indikerar skadade stötdämpare.

F11: Realtidsinställningar

Realtidsinställningar

Denna display ger tillgång till setup-inställningar du kan ändra i realtid, dessa inkluderar bromsbalans och krängningshämmare.

Inställningarna appliceras i stort sett omedelbart, så undvik att t.ex råka ställa in en förfärlig bromsbalans precis innan en knepig hårnål! I vissa fordon finns inte alla inställningar tillgängliga, i t.ex RaceAbout finns ingen inställning för bakre krängningshämmare då bilen inte har någon sådan.


F12: Depåinstruktioner

Depåinstruktioner

Med denna display kan du ange instruktioner för ditt depåteam, dessa påverkar hur din bil hanteras vid ett depåstopp. Displayen visar även annan information, såsom en digital bränslemätare, racets längd och regler för depåstopp.

Värden inom [- och ]-tecken indikerar skillnader mellan valda inställningar och aktuella inställningar. Om du för tillfället kör med 5° vinge fram och ändrar depåinstruktionen till 8° kommer värdet inom klammrarna visa [+3°]. Då du gör ditt depåstopp kommer ändringarna appliceras och skillnadsindikatorn ställs om till [+0°].

Inställningar:

Fuel load at pit stop:
Anger mängd bränsle i procent du önskar fylla tanken med vid depåstopp, om din tank innehåller mer än detta värde då du gör ditt stopp kommer inget bränsle fyllas på.

Tyre change if wear > X%:
Anger hur slitet ett däck måste vara innan det byts, vid 10% byts däck med mycket lågt slitage, vid 90% byts inte några däck förrän de i stort sett är totalt slutkörda.

Wheels are symmetric/asymmetric:
Anger om du vill välja olika däckinställningar för vänster / höger sida av bilen.

Tyre type:
Anger typ av däck som skall monteras vid byte.

Camber adjust:
Anger förändring av camber.

Pressure:
Anger lufttryck i däck.

Wing: (endast fordon med downforce)
Anger vinklar på vingar, mer vinkel ger mer downforce.

Tillgängliga inställningar varierar beroende på vilka setupmöjligheter som finns för det fordon du kör, i bilar utan vingar finns förstås inga inställningar för dessa.

G-mätare

I ett par av displayerna som visas via [F]-knapparna visas även en G-mätare i skärmens nedre mitt, mätaren visar aktuell lateral och longitudinell acceleration. Lateral acceleration (sidled) visas till vänster, en triangel anger åt vilket håll accelerationen pekar. Longitudinell acceleration visas till höger, även här anger en triangel åt vilket håll accelerationen pekar.

Positionslista

Visar din och dina motståndares position i racet, vid varje mellantid kan du - då det är relevant - se tidsskillnaden mellan dig och dina motståndare.

Hjulupphängning

Genom att trycka på [Shift]-F öppnar du hjulupphängningsdisplayen, denna visar ett schematiskt diagram över fordonets hjulupphängning och uppdateras i realtid så du kan se vad som händer genom kurvor och över ojämn väg. Du kan även se vilken typ av hjulupphängning det fordon du kör använder via denna display.

Nätverksstaplar

Vid onlinespel finns dessa alltid i skärmens nedre vänstra hörn, de indikerar fördröjning mellan de olika spelarna och servern.

Teknisk information:
De blå och gröna staplarna representerar antal skickade nätverkspaket som ej ännu använts, spelet väntar med att använda information tills information har mottagits från samtliga klienter på servern. Den gröna stapeln är din egen. När en spelare inte skickar sin information (nätverksproblem) kan du se att han reserv hamnar på noll medan samtliga övriga klienters staplar ökar och ökar.

Såhär läser du nätverkstaplarna:

Samtliga staplar rör sig mycket fort
Alla klienter har bra anslutning.
En stapel fastnar vid botten om och om igen (övriga ökar)
En spelare har nätverksproblem.
Extrem nivå av ovanstående
En spelare kommer tappa sin anslutning.
Alla staplar fastnar vid botten och din (gröna) stapel ökar
Du har nätverksproblem.
Extrem nivå av ovanstående
Du kommer tappa din anslutning.
Alla staplar går halvvägs upp över skärmen, långt över det röda området
bugg!